Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych dotyczy sklepu internetowego EDUMOCE, zwanego dalej Sklepem prowadzonego przez firmę ERDA Przemysław Seniuk z siedzibą przy ul. Sądowej 9/1a we Wrocławiu, zwanej dalej Administratorem.
Państwa prywatność jest dla nas równie ważna, jak nasza własna i traktujemy ją bardzo poważnie. Dlatego Państwa dane osobowe nie były, nie są i nie będą przez nas sprzedane ani wynajmowane. Deklarujemy również, że nie będą przez nas przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani do tego według przepisów prawa bądź jest to niezbędne do świadczenia naszych usług.
Wszystkie procedury związane z ochroną danych, ich gromadzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Nr. 2016/679 i postanowieniami obowiązujących prawnych.
Obecny dokument określa, które z Państwa danych są przez nas gromadzone i w jakim celu Przetwarzane. Przedstawiona Polityka zawiera również informacje o ochronie danych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa gwarantowane we wspomnianych powyżej przepisach.
Zależy nam na podkreśleniu, że niektóre z naszych działań są świadczone przez strony trzecie. W takiej sytuacji osoby te działają jedynie wg ściśle określonych zasad i na podstawie stosownych upoważnień.

Skróty użyte w dalszej części:
przetwarzanie – gromadzenie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie i (lub) inne wykorzystywanie danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to znaczy sprzedażą produktów oferowanych przez sklep EDUMOCE oraz organizowaniem szkoleń i warsztatów.
dane osobowe – informacje o osobie, na podstawie których jej tożsamość może zostać zidentyfikowana, takie jak: imię, nazwisko, adres lub adres mailowy.

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu EDUMOCE oraz w celach marketingowych polegających na wysyłaniu informacji o promocjach, szkoleniach, kodach i kuponach rabatowych lub innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez firmę ERDA Przemysław Seniuk. Wspomniane informacje marketingowe rozsyłane są na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, skontaktować  się z nami na adres mailowy sklep@edumoce.pl . Zgodnie z przytoczonymi na wstępie przepisami przysługuje Państwu również prawo do wglądu/uzupełnienia lub korekty treści dotyczących Państwa danych osobowych.

Wyszczególnienie przetwarzanych przez nas danych

W związku z prowadzoną przez nasz Sklep działalnością przetwarzamy następujące dane:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania lub siedziba firmy,
– dane konieczne do wystawienia faktury lub rachunku,
– adres e-mail,
– nr telefonu (jeżeli został nam przez Państwa podany),
Ponadto przechowywana jest historia Państwa zakupów.

Dlaczego potrzebujemy przetwarzać Państwa dane?

Do sfinalizowania transakcji w naszym Sklepie potrzebujemy podania przez Ciebie danych osobowych. Tylko tak możemy wywiązać się z realizacji umowy sprzedaży naszych produktów i usług. Wykorzystując podane przez Ciebie dane będziemy mogli:
– Być z Tobą w bezpośrednim kontakcie (mailowym lub telefonicznym)
– Dostarczyć na wskazany przez Ciebie adres zamówione produkty
– informować Cię o przebiegu realizacji zamówienia i jego wysyłce
– w razie konieczności informować Cię o przebiegu postępowania reklamacyjnego oraz  obsłudze zwrotu
– wystawić fakturę na podstawie podanych przez Ciebie danych.

Dodatkowe wykorzystanie danych osobowych – komentarze, wpisy, opinie

Na naszej stronie internetowej (www.edumoce.pl oraz na naszych stronach w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram prowadzonych w celu propagowania działalności sklepu) mogą znaleźć się zamieszczane przez Państwa wpisy dotyczące:
– opinii i wrażeń, którymi będziecie chcieli podzielić z innymi użytkownikami sklepu
– bieżących wiadomości,
– innych spraw powiązanych z działalnością sklepu,

Macie Państwo prawo zażądać usunięcia zamieszczanych przez Was wpisów i komentarzy, a my dołożymy wszelkich starań, żeby takie informacje zostały skutecznie wykasowane. W przypadku wpisów na stronie Sklepu – Państwa opinie mogą znaleźć się w formie zamieszczanych przez Państwa opinii na temat produktów i usług lub w postaci cytatów i ocen (te wyłącznie za Państwa zgodą, po wcześniejszych ustaleniach drogą pisemną lub elektroniczną).

Cele, do jakich wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane

Państwa dane są przez nas przetwarzane w celu:
– przekazywania Państwu informacji o naszych produktach, warsztatach, szkoleniach i innych wydarzeniach,
– informowania o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które się zapisaliście,
– prowadzenia codziennej korespondencji mailowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

W przypadkach określonych przepisami prawa możemy być zobowiązani, żeby przekazać Państwa dane w efekcie postanowień sądów, odrębnych przepisów prawa lub stosownych postanowień władz.

Elektroniczny newsletter i inne e-maile marketingowe

W momencie uruchomienia na stronie internetowej www.edumoce.pl newslettera powstanie możliwość rejestracji i jego subskrypcji. W momencie rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Projekt adresu e-mailowego w celu wysyłania drogą elektroniczną ofert marketingowych z najnowszą informacją o produktach i usługach.
Wyrażenie zgody na korzystanie z newslettera jest dobrowolne.
Automatycznie wprowadzimy również możliwość anulowania subskrypcji newslettera wg określonych na stronie zasad lub poprzez wysłania wiadomość e-mail na adres sklep@edumoce.pl.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Sklep nie udostępnia danych osobowych innym firmom.

Wyjątek stanowią:
1. firmy kurierskie realizujące dostawy zamówionych przez Państwa towarów,
2. portale realizujące Twoje płatności – tylko, jeżeli sam wyrazisz na to zgodę i tylko w zakresie podanych przez Ciebie danych,
3. trenerzy prowadzący na zlecenie firmy ERDA Przemysław Seniuk szkolenia, warsztaty lub inne wydarzenia, na które się Państwo zapiszecie,
4. organy publiczne zajmujące się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

Prawo zmiany

Sklep w związku ze stałym rozwojem swoich usług zastrzega sobie prawo do zmiany zasad ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje o wszystkich zmianach będą na bieżąco publikowane na stronie.

Czas przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu. Z uwagi na przepisy podatkowe mogą być one przechowywane nawet przez okres 5 lat,

Działania gwarantowane przez prawo

Zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych, w każdej chwili mają Państwo prawo do:
– informacji o przetwarzanych danych osobowych (prawo dostępu do danych)
– otrzymania kopii Państwa danych osobowych (prawo do przenoszenia)
– wymagania korekty błędnych lub mylnych oraz uzupełnienia brakujących danych (prawo do poprawiania danych)
– wymagania usunięcia Twoich danych (prawo do usunięcia danych)
– prośby o ograniczenie przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia)
– zgłoszenia skargi do organu nadzorczego (prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym)
W momencie wprowadzenia „Newslettera” wszystkie powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji dokumentu: Polityka prywatności. Jej aktualna i najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować Państwa o każdej zmianie treści.

Ciasteczka (Cookies)

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym Sklepie pliki cookies wykorzystujemy do:
– danych statystycznych
– zapamiętywania informacji o Twojej sesji
– w celach marketingowych
– zadbania o jak najbardziej funkcjonalne korzystanie przez Ciebie z naszego sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach nużywanej przez Ciebie przeglądarki.

Usługi Zewnętrzne

W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Sklepu może zostać on w przyszłości zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w sklepie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Sklep do Twoich potrzeb.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych w trakcie korzystania ze sklepu internetowego www.edumoce.pl prosimy kierować zapytania do Administratora Danych Osobowych pod adresem mailowym sklep@edumoce.pl

Shopping Cart