Podane poniżej tematy są jedynie zarysem i propozycją. Każde szkolenie dopasowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników i placówki.

Stałe tematy szkoleń ukierunkowanych na wsparcie uczniów

 1. Podstawy wykorzystania kart rozwojowych na lekcjach przedmiotowych i gzw
 2. Karty rozwojowe w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego
 3. Karty rozwojowe jako narzędzie wsparcia emocjonalnego dzieci i młodzieży
 4. Karty rozwojowe jako narzędzie przeciwdziałające przemocy i agresji
 5. Integracja z kartami rozwojowymi jako element budowania wystarczająco dobrze funkcjonującej klasy
 6. Karty rozwojowe jako narzędzie rozwijania kreatywności

Stałe tematy szkoleń ukierunkowanych na wsparcie kadry pedagogicznej​

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – nauczyciel jako PODMIOT relacji edukacyjnej
 2. Odkodowywanie schematów i poszukiwanie równowagi – wspieranie poczucia własnej wartości wśród nauczycieli
 3. Coaching jako narzędzie dla samego siebie i grupy
 4. Zarządzanie przez pytanie – jak zarządzać klasą szkolną, żeby praca pozostała pasją
 5. Komunikacja jako podstawa budowania relacji
 6. Superwizje indywidualne i grupowe (na terenie Dolnego Śląska)

Jako Placówka inwestujesz:

ok. 6 godzin cennego czasu Kadry Pedagogicznej (czas szkolenia dopasowujemy indywidualnych możliwości Placówki)

Przy grupie do 15 osób 1500 zł netto

Przy grupie powyżej 15 osób 2000 zł netto

Jako Placówka ryzykujesz, że:

Twoja Kadra Pedagogiczna zakocha się w kartach KTO TAM?

Karty KTO TAM staną się stałym elementem szkolnej codzienności

Inne Placówki będą Wam zazdrościć

Rodzice będą chcieli posyłać dzieci do Waszej Placówki

Nauczyciele z Twojej Placówki zyskają:

Umiejętność wszechstronnego wykorzystywania kart rozwojowych KTO TAM zarówno na lekcjach przedmiotowych, gzw, jak i w pracy 1:1 z uczniem

Nowe pomysły na urozmaicenie zajęć

Wskazówki do prowadzenia gzw na najtrudniejsze nawet tematy

Wszechstronne narzędzie, inspirujące pomysły

Większą motywację i lepsze wyniki w nauce wśród swoich uczniów

Shopping Cart